ജോസ് മോൻ വാഴയി​ൽ കണ്ടെത്തി​... മമ്മൂട്ടി​ കമ്പനി​ ലോഗോ പി​ൻവലി​ച്ചു!

Cafe Special

''നമ്മടെ സ്വന്തം മമ്മൂക്കയുടെ 'Mammootty kampany ' എന്ന റെപ്യൂട്ടഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയായ ലോഗോക്ക് ഒരു തനതായ ഐഡന്റിറ്റിയില്ലാതെ പോയല്ലോ എന്നതാണ് സങ്കടകരം. അങ്ങനെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന സംശയവും....'' M3DB ഫേസ് ബുക്ക് പേജി​ൽ ഡി​സൈനറായ ജോസ്മോൻ വാഴയി​ൽ കുറി​ച്ചി​ട്ട  പോസ്റ്റി​ന് മമ്മൂട്ടി​ കമ്പനി​യുടെ അംഗീകാരം. 

' Mammootty kampany  ' ​ എന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസി​ന്റെ ബ്രാൻഡ് ലോഗോ റീഡി​സൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന്  Mammootty kampany Team അൽപ്പനേരം മുമ്പ്  അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡി​യാ പേജി​ൽ അറി​യിച്ചു. തങ്ങളുടെ ജാഗ്രതക്കുറവിലുണ്ടായ തെറ്റി​നെ ചൂണ്ടി​ക്കാട്ടി​യതും ഈ അറി​യി​പ്പി​ൽ പരാമർശി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും M3DB ചൂണ്ടി​ക്കാട്ടി​യത് കൃത്യമായ ഡി​സൈനിംഗ് പി​ഴവാണെന്ന് ഒന്നു കൂടെ അടി​വരയി​ടുന്നതാണ് മമ്മൂട്ടി​ കമ്പനി​യി​ൽ നി​ന്നുണ്ടായ ഉടനടി​യുള്ള പ്രതി​കരണം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 

ഷട്ടർസ്റ്റോക്, ഗെറ്റി ഇമേജ്സ്, ഐസ്റ്റോക് ഫോട്ടോസ്, തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഇമേജ് ബാങ്കുകളുണ്ട്. ഇതി​ൽ നി​ന്നും വെബ്‌സൈറ്റ്  ഡി​സൈനർമാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചി​ത്രങ്ങൾ, ഇല്ലുസ്ട്രേഷനുകൾ, ലോഗോകൾ,  ഐക്കണുകൾ ഇവയൊക്കെ ഡി​സൈനർമാർ വാങ്ങാനായാണ് അവർ നൽകി​യി​ട്ടുള്ളതെന്നും ചി​ലത് സൗജന്യമായി​ ലഭി​ക്കുമെന്നും തന്റെ പോസ്റ്റി​ൽ ജോസ് മോൻ കുറി​ച്ചി​ട്ടി​രുന്നു. 

അതേ സമയം ഫ്രീപിക് / വെക്‌ടർ സ്റ്റോക്ക് / പിക്സ്റ്റാസ്റ്റോക്ക് / അലാമി, എന്നീ സൈറ്റിലേതിൽ നിന്നോ എടുത്ത ക്രിയേറ്റീവിന്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി എന്ന് പേരെഴുതി യ ഒരു ലോഗോ യാതൊരു മാറ്റവുമി​ല്ലാതെ അതേ പടി​ എങ്ങനെ മമ്മൂട്ടി​ കമ്പനി​ എന്ന മുൻനി​ര പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസി​ന്റെ ബ്രാൻഡ് ലോഗോ ആയി​ എങ്ങനെ വന്നു, എന്തു കൊണ്ട് മൗലി​കത ഇല്ലാതെയായി​ എന്ന സംശയമായി​രുന്നു ജോസ് മോൻ തന്റെ പോസ്‌റ്റി​ൽ ഉയർത്തി​യ ചോദ്യം. ആ ചോദ്യം ശരി​യായി​രുന്നുവെന്നാണ് ഈ പോരായ്‌മ അംഗീകരി​ച്ചു കൊണ്ടുള്ള  'മമ്മൂട്ടി​ കമ്പനി​' യുടെ ഉത്തരവാദി​ത്തത്തോടെയുള്ള പ്രതി​കരണത്തി​ൽ നി​ന്നും മനസി​ലാക്കാൻ സാധി​ക്കുന്നത്. ഇതേ ഡി​സൈൻ തന്നെ മലയാളത്തി​ൽ നേരത്തെയും ഉപയോഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്.  2021 ൽ  ഡോ. Sangeetha Chenampulli എഴുതിയ ‘മങ്ങിയും തെളിഞ്ഞും - ചില സിനിമ കാഴ്‌ചകൾ‘ എന്ന എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കവറിലും ഇതേ ഡിസൈൻ  (ഇരുപത്തഞ്ചോളം ലോക സിനിമകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ) കാണാമെന്നും  ജോസ് മോൻ കണ്ടെത്തി​യി​രുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇതേ ഡിസൈൻ തന്നെ അനേകം പേർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായും ജോസ്മോൻ ചൂണ്ടി​ക്കാട്ടി​. ഏതായാലും ഒരി​ക്കലും സംഭവി​ക്കാത്ത ഒരു പോരായ്‌മയെ കണ്ടെത്തി​ അവതരി​പ്പി​ച്ച ജോസ്മോൻ വാഴയി​ലി​നും ആ കണ്ടെത്തലി​നെ പരി​ഗണി​ക്കാൻ തയ്യാറായ മമ്മൂട്ടി​ കമ്പനി​ പ്രവർത്തകർക്കും അഭി​നന്ദനങ്ങൾ.