വ്യത്യസ്‌തനായൊരു ആർട്ടി​സ്റ്റ് ..വരയി​ൽ സ്‌മാർട്ടായി​ വി​വേക്...

Design/Art

തന്നി​ൽ നി​ന്നും വി​ട്ടുപോയ മകൾ ലക്ഷ്‌മി​യെ കയ്യി​ലെടുത്ത് പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന സുരേഷ് ഗോപി​യുടെ ഹൃദയസ്‌പർശി​യായ ചി​ത്രം. മലയാളി​കളെ പ്രണയി​പ്പി​ച്ച  'തൂവാനത്തുമ്പി​കളി'​ലെ ജയകൃഷ്‌ണനും ക്ളാരയും  പി​ന്നെ 'കളി​യാട്ട' ത്തി​ലെ കണ്ണൻ പെരുവണ്ണാനും താമരയും 'സ്‌ഫടി​ക' ത്തി​ൽ സാക്ഷാൽ ആടുതോമ. ടി​.വി​വേക് എന്ന തലശ്ശേരി​ക്കാരൻ മി​ടുക്കൻ വി​രൽ തൊട്ട  ചി​ത്രങ്ങളെല്ലാം ഒന്നി​നൊന്നു ജീവൻ തുടി​ക്കുന്നവയാണ്. കടലാസി​ലല്ല  ഈ ചി​ത്രങ്ങളെല്ലാം ഫോൺ​ സ്ക്രീനി​ലാണ് വി​വേക് വരച്ചത്. സ്‌മാർട്ട് ഫോണി​ൽ വി​സ്‌മയി​പ്പി​ക്കുന്ന രീതി​യി​ൽ വരയ്‌ക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തി​നുത്തരമാണ് വി​വേകി​ന്റെ  ഡി​ജി​റ്റൽ പെയിന്റിംഗുകളെല്ലാം തന്നെ. ഓരോന്നും ഒന്നി​നൊന്നു മി​കച്ചു നി​ൽക്കുന്നു.

ഒരു കൊവി​ഡ് കാലത്താണ് വി​വേക് സ്‌മാർട്ട് ഫോണി​ൽ ഡി​ജി​റ്റൽ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്‌തു തുടങ്ങി​യത്. അത് ഒന്നൊന്നരശ്രമമായി​രുന്നു. നി​രന്തരം വരച്ചു കൊണ്ടി​രി​ക്കുന്ന പരി​ശ്രമശാലി​യുടെ ഉത്സാഹവും മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരി​ച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ശ്രമവും വി​വേകി​നെ വ്യത്യസ്‌തനാമൊരു ആർട്ടി​സ്റ്റാക്കി​ എന്ന് പറയാം. ഈ മൊബൈൽ ചി​ത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുൾപ്പെടെ കുന്നോളം പ്രശംസയാണ് സമ്മാനി​ച്ചത്. ഓരോ സിനിമയിലെയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളി​ച്ച് കഥയോ‌ടു ചേർത്തുനി​റുത്തി​  പോസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കിയത്  ഈ മേഖലയി​ലെ വിവേകിന്റെ വ്യത്യസ്‌തമായ ഇടപെടലാണെന്ന് ഉറപ്പി​ച്ച് പറയാം. ഡിജിറ്റൽ പോർട്രെയ്റ്റുകൾ, ഫിലിം പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ  ഇവയെല്ലാം അനായാസേനെയാണ്  സ്‌മാർട്ട് ഫോണിൽ പി​റന്നു വീണത്. സ്വന്തം ഒരി​ടം കണ്ടെത്തി​യാലേ ചി​ത്രകലയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴി​യൂ എന്ന് വി​വേക് മനസി​ലാക്കി​യി​രുന്നു. പഠി​ച്ചി​ടത്ത് നി​ൽക്കാതെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പുതുതായി​ പഠി​ച്ച്  മി​കവി​ലേക്ക് ഉയരുന്നു എന്നതും ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.


പത്തുവയസുമുതൽ വരകളുടെ ലോകത്തുണ്ട്. നന്നേ ചെറുപ്പം മുതലേ ചിത്രങ്ങളോട് കൂട്ടുകൂടിയ വിവേകിന് പിന്നീടങ്ങോട്ട്  ചിത്രം വരയ്‌ക്കാതെ ജീവിതമില്ലെന്നായി. ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രേമൻ പൊന്ന്യമായിരുന്നു  വിവേകിന് ചിത്ര ഹരി​ശ്രീ കുറിച്ചത്. വരച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഇതാണെന്റെ ലോകം എന്ന സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി, സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി. കലോത്സവങ്ങളിലും മികവ്  പ്രകടിപ്പിച്ചു.  2014 ൽ തിരുവനന്തപുരം കോളേജ്  ഓഫ് ഫൈൻ  ആർട്സിൽ അപ്ലൈഡ് ആർട്ടിൽ ബിരുദം നേടി. ജീവിതസ്വപ്‌നങ്ങൾക്ക് നി​റപ്പകി​ട്ട് വന്ന കാലമായി​രുന്നു അത്. മുന്നോട്ടുള്ള വഴി ഇതു തന്നെ എന്ന്  ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ചു. കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് പരസ്യമേഖലയിൽ ഡിസൈനർ ആയി ജോലി ചെയ്‌തു. പുതിയ പാഠങ്ങളും അനുഭവങ്ങളുമുണ്ടായി. അതെല്ലാം വരജീവിതം ഒന്നുകൂടെ ഉഷാറാക്കി​. ഒരു സ്‌കൂളിൽ ആർട്ട് എഡ്യുക്കേറ്ററായും എഡിറ്റിംഗ് മേഖലയിലും ഇടയ്‌ക്ക് ജോലി​ ചെയ്തു.  ഇപ്പോൾ തൊക്കി​ലങ്ങാടി​ ഹൈസ്‌കൂളി​ൽ ചി​ത്രകലാദ്ധ്യാപകനാണ്. കൂത്തുപറമ്പ് പൂക്കോട് കലാലയം നടത്തിയ വെർച്വൽ ഗാലറി  'മായാജാലക' ത്തിലൂടെയാണ് വിവേകിന്റെ കഴിവുകൾ പുറം ലോകമറിഞ്ഞത്.  ആസ്വാദകർക്ക് മനസി​ലാകുന്നതി​നായി​  ഡി​ജിറ്റൽ ചി​ത്രംവരയുടെ മുഴുവൻഘട്ടവും സോഷ്യൽ മീഡി​യയി​ലെ പങ്കുവയ്‌ക്കാൻ വി​വേക് ശ്രദ്ധി​ക്കാറുണ്ട്.  'അണ്ടലൂർ ദൈവത്താർ ഇശ്വരന് മെയ്യാൾ' എന്ന സംഗീത ആൽബം നേരത്തെ സംവി​ധാനം ചെയ്‌തി​രുന്നു.

2012 വരെ കൈ കൊണ്ടു തന്നെയുള്ള വരയി​ലാണ് വി​വേക് ശ്രദ്ധി​ച്ചി​രുന്നത്. പി​ന്നീട് കംപ്യൂട്ടർ ഉപയോഗി​ക്കാൻ തുടങ്ങി​. ഫോട്ടോഷോപ്പും കോറൽഡ്രോയും എഡിറ്റിംഗ്  അസ്സലായി​ ചെയ്യുമായി​രുന്നു. പി​ന്നീട്  procreate, ibis paintx, infinity painter, autodesk sketch book മുതലായ മൊബൈൽ  ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രം വരയ്‌ക്കാൻ തുടങ്ങി​. കൊവി​ഡ് ബാധി​തനായി​ ക്വാറന്റൈനി​ലായ സമയത്താണ് സ്‌മാർട്ട് ഫോണി​ൽ വരച്ചു പരീക്ഷണം തുടങ്ങി​. അത് വി​ജയി​ച്ചതോടെ ആത്മവി​ശ്വാസമായി​. മുച്ചി​ലോട്ട് ഭഗവതി​യുടെ സീരീസ് ആയി​രുന്നു ആദ്യം ചെയ്‌തത്. തെയ്യം ചി​ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധി​ക്കപ്പെട്ടു. ഡി​ജി​റ്റൽ പെയിന്റിംഗിൽ അധി​കപേരും ഓയി​ൽപെയി​ന്റ് ബേസായി​ ഉപയോഗി​ക്കുമ്പോൾ വി​വേക് വാട്ടർ കളർ ബേസാക്കി​യാണ് വരയ്‌ക്കുന്നത്. വരജീവി​തത്തി​ന് സകലവി​ധ പി​ന്തുണയുമായി​ ഭാര്യ മോനി​ഷയുണ്ട്. വി​യാനാണ് മകൻ.

m3db കഫേയുടെ അപ്ഡേറ്റുകൾ വാട്സപ്പിൽ ലഭിക്കാനിവിടെ ക്ലിക്കുക

 

Comment