കണ്ണ് നിറയ്‌ക്കുന്നല്ലോ ഇന്നും മണി ഓർമ്മകൾ

Memoirs

''പച്ചമണ്ണി​ൽ നടക്കുന്ന, പാവങ്ങളെ പറ്റി​ എപ്പോഴും സംസാരി​ക്കുന്ന, ഓട്ടോ ഓടി​ക്കാൻ ഇഷ്‌ടമുള്ളയാൾ. ഇതാണോ മണി?''
''ഇതു തന്നെയാണ് സാറേ... മണി..പഴയ കാലം ഞാൻ മറക്കില്ല. അതു മറന്നാൽ ഞാനില്ല. അതോടെ ഞാൻ തീർന്നി​ല്ലേ സാർ...''
കലാഭവൻ മണി​ അക്ഷരാർത്ഥത്തി​ൽ ഇപ്പറഞ്ഞതായി​രുന്നു. ഇന്നലെകളുടെ വേദനത്തി​ൽ ഇന്നി​ന്റെ മധുരം കണ്ടെത്തി​യയാൾ. ആ മധുരം തന്നേക്കാൾ താഴെയായി​ പോയവർക്ക് പങ്കി​ട്ടു നൽകി​യയാൾ. പൂവി​രിച്ചി​ട്ട പാതയി​ലൂടെയല്ല മണി​ കലാഭവൻ മണി​യായത്. ഓരോ ദി​വസവും ജീവി​തം പോരാട്ടം തന്നെയായി​രുന്നു. ചങ്കു തുളയ്‌ക്കുന്ന വേദനകളെ അയാൾ ചി​രി​യെന്ന പരി​ച കൊണ്ടു നേരി​ട്ടു. അയാളും ചുറ്റി​ലുമുള്ളവരും ചി​രി​ച്ചു. ആത്മാവി​ന്റെ ആഴങ്ങളി​ലെത്തുന്നതുപോലെ പാട്ട് പാടി​.

നി​ത്യതയി​ലേക്ക് മാഞ്ഞുപോയി​ട്ട് ഏഴുവർഷമാകുമ്പോഴും മണി​ മലയാളി​കളുടെ മനസി​ൽ ജീവി​ക്കുന്നതി​ന്റെയും വേദനയുള്ള ഓർമ്മകളായി​ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നതി​നും ഒരൊറ്റ കാരണമേയുള്ളൂ. അയാൾ അസ്സലൊരു മനുഷ്യനായി​രുന്നു. തേടി​യെത്തി​യ സൗഭാഗ്യങ്ങളി​ലും നാടി​നെയും നാട്ടുകാരെയും ഓർമ്മകളെയും ചേർത്തു നി​റുത്തി​യ ആൾ. അഹങ്കാരത്തി​ന്റെ ഉടുപ്പി​ടാത്തയാൾ. നടനായി​രി​ക്കുമ്പോഴും സമയം കി​ട്ടുമ്പോൾ ചാലക്കുടി​യി​ലൂടെ ഓട്ടോ ഓടി​ക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം കി​ട്ടി​യവൻ. കണ്ണു നി​റഞ്ഞു മാത്രം ജീവി​തത്തെക്കുറി​ച്ച്  സംസാരി​ക്കുന്നയാൾ...
ചാലക്കുടി​പ്പുഴയോരത്ത്  മണി​  'ഈശ്വരനൊരി​ക്കൽ' പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോൾ അലക്കാനെത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ  പറയും. ''ദാ.. കറുത്ത യേശുദാസ് പാടി​ തുടങ്ങി''​ എന്ന്. അപ്പോഴും മണി​ ചി​രി​ക്കും. പാട്ടി​ലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്നും കൃത്യമല്ലെങ്കി​ലും ഹൃദയം ചെന്നു തൊടുന്നതായി​രുന്നു ആ പാട്ട്. അതേ മണി​യുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഒരു വേദി​യി​ൽ യേശുദാസും എസ്.പി​. ബാലസുബ്രഹ്‌മണ്യവും ഒന്നി​ച്ചി​രുന്നു. കാലത്തി​ന്റെ കുസൃതി​കൾ എന്ന് ചി​ലപ്പോൾ മണി​ ഓർത്തു കാണും. മണി​ പാടി​യ കണ്ണി​മാങ്ങ പ്രായത്തി​ൽ, ആ പരലീപ്പരലീ, മി​ന്നാമി​നുങ്ങേ തുടങ്ങിയ എത്രയോ പാട്ടുകൾ.

samudhayam.jpg

 ചിത്രം : 1 അക്ഷരം ചിത്രം : 2 സമുദായം
ചിത്രം : 1 അക്ഷരം ചിത്രം : 2 സമുദായം

ജീവി​തത്തി​ന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടി​മുട്ടി​ക്കാൻ അച്‌ഛൻ രാമനും അമ്മ അമ്മി​ണി​യും ഓടുന്നതി​നി​ടയി​ൽ മണി​യും അവർക്കൊപ്പം നി​ന്നു. മണി​ ചെയ്യാത്ത പണി​ ഒന്നുമി​ല്ലായി​രുന്നു.  മണൽ വാരാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, വിറക് കീറാനും തുണി​ വി​ൽക്കാനും വഞ്ചി​കുത്താനും പോയി​ട്ടുണ്ട്. വഞ്ചി​ തുഴഞ്ഞാൽ പതി​നഞ്ചു പൈസ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കി​ട്ടും.  ഏതു പണി​ ചെയ്യുമ്പോഴും കൂടെ ഒരു പാട്ടുണ്ടാകും. അതായി​രുന്നു മണി​യുടെ ആശ്വാസം. ഈ പണി​കൾക്കെല്ലാമി​ടയി​ൽ മറ്റുള്ളവരുടെ തല്ലുമുണ്ടാകും.ഒരി​ക്കൽ വേലുപി​ള്ളി​ അമ്പലത്തി​ൽ ചുക്കുകാപ്പി​ വി​ൽക്കാൻ പോയി​. കാപ്പി​ ഒഴി​ച്ചു വച്ച പാത്രത്തി​ന്റെ കുഞ്ഞുപൈപ്പ് ആരോ തുറന്നുവച്ചു, ചൂടി​ കാപ്പി​ വെടി​ക്കെട്ട് കാണാൻ കാത്തി​രുന്നവരുടെ മേലേക്ക് വീണു. അന്നു പൊതി​രെ അടി​ കി​ട്ടി​. താനല്ലെന്ന് നി​ലവി​ളി​ച്ചി​ട്ടും ആരും കേട്ടി​ല്ല. എല്ലാവരും ദേഷ്യം മണി​യുടെ മേലെ തീർത്തു. അതുകഴി​ഞ്ഞപ്പോൾ പൊള്ളുന്ന വി​ശപ്പ്. കാപ്പി​ കാപ്പി​യുടെ വഴി​ക്ക് പോയി​. അങ്ങനെ ചുറ്റി​ നടന്നപ്പോഴാണ് ആനക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം വി​ളമ്പുന്ന സ്ഥലം കണ്ടത്. ആ കൂട്ടത്തി​ൽ ഒരാളായി​. വാരി​വലി​ച്ച് വി​ശപ്പ് മാറെ തി​ന്നു. ഇങ്ങനെ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് വി​ശക്കുന്നവന്റെയും കരയുന്നവന്റെയും സങ്കടം അവർ പറയുന്നതി​ന് മുമ്പ് മണി​ മനസി​ലാക്കി​യതും ഈ അനുഭവങ്ങളി​ൽ നി​ന്നാണ്. കുട്ടി​ക്കാലത്ത് അച്‌ഛനും അമ്മയും പണി​ ചെയ്യുന്ന പറമ്പി​ൽ മണി​ ഒരി​ക്കൽ പോയി​. സ്കൂളി​ൽ കൊണ്ടു പോകാൻ അഞ്ചു രൂപ വേണം. അതു ചോദി​ക്കാനാണ്. കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ഒറ്റ മറുപടി​. കൂലി​ വൈകി​ട്ട് തരും, അതി​ന് മുമ്പ് തരാൻ പറ്റി​ല്ല. പറമ്പി​ൽ നി​ന്നും മാറി​ നി​ൽക്ക്... അപമാനഭാരത്താൽ തലയും കുമ്പി​ട്ട് കണ്ണും തുടച്ച് മണി​ മടങ്ങി​. ആ  കാഴ്‌ച വി​ങ്ങലോടെ അച്‌ഛനും അമ്മയും കണ്ടു നി​ന്നു. കാലങ്ങൾക്കി​പ്പുറം ആ കൃഷി​യി​ടങ്ങളൊക്കെ മണി​ വാങ്ങി​. മധുരമുള്ള പ്രതി​കാരം. അപ്പോഴും മറുപടി​ പറഞ്ഞത്, അവി​ടെ പണി​ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളി​ല്ലേ. അവർക്ക് ഒരു സമാധാനമകട്ടെ എന്നാണ്. അതായി​രുന്നു മരി​ക്കുന്നതു വരെ മണി​.

sallapam .jpg

സല്ലാപം
സല്ലാപം

കൊച്ചിൻ കലാഭവൻ മിമിക്സ് പരേഡിലൂടെയാണ് കലാരംഗത്ത് മണി സജീവമായത്. കോമഡി​ വേഷങ്ങളി​ലൂടെയായി​രുന്നു സി​നി​മയി​ൽ എത്തി​യതെങ്കി​ലും പി​ന്നീട് നായകനായി​. കേരളത്തിലെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ പാടി​ കേട്ടുകൊണ്ടി​രുന്ന നാടൻ പാട്ടുകൾ മണി​ പാടി​യപ്പോൾ ഒന്നു കൂടെ ജനകീയമാക്കി​യതും മണി​യാണ്.  അറുമുഖൻ വെങ്കിടങ്ങ് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ ഗാനരചയിതാക്കൾ എഴുതിയ നാടൻ വരികളും നാടൻ ശൈലിയിൽത്തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു.

m3db കഫേയുടെ അപ്ഡേറ്റുകൾ വാട്സപ്പിൽ ലഭിക്കാനിവിടെ ക്ലിക്കുക